Satıcı Firma : Büro Kırtasiye Bilgisayar malzemeleri Ofis ürünleri, Bundan sonra kısaca Büro Kırtasiye olarak adlandırılacaktır.
Satıcı Firmanın Web Sitesi : www.burokirtasiye.com
Satışa Konu Olan Ürün : www.burokirtasiye.com internet sitesi üzerinden satılan tüm ürünler
Satıcı Firma Adresi : Zafer mah. Yıldırım Beyazıt cad.Kurultay sok.No:4/2  Yenibosna/İSTANBUL
Satıcı Firma Telefonu : 0212 – 653 53 66 pbx Faks: 0212- 654 7355
 Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde www.burokirtasiye.com internet adresinden ürün satın alan gerçek veya tüzel kişi. Bundan sonra kısaca Müşteri olarak adlandırılacaktır.
 Sözleşmenin Konusu : Bu sözleşme Büro Kırtasiye ile Müşteri arasında, internet üzerinden yapılan alışverişleri kapsar ve her iki taraf bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.
 Siparişin Alınması : Müşteri tüm siparişlerini internet üzerinde yer alan www.burokirtasiye.com sitesi üzerinden verecektir.  Sipariş esnasında girilen bilgiler Büro Kırtasiye tarafından kayıt altında tutulacak ve yapılan satışın tutanağı olacaktır.
 Ödeme İşlemleri : Müşteri internet üzerinden siparişini tamamladığı zaman kendisine tercih etmesi için ödeme seçenekleri sunulacaktır. Müşteri bu seçeneklerden kendisine en uygun olanını seçecek ve işlemlerine bu şekilde devam edecektir. Siparişini verdikten sonra 24 saat içerisinde ödemesi gönderilmemiş olan siparişler iptal edilir. Banka Havalesi veya EFT yolu ile ödeme gönderen müşteriler mutlaka “Havale Bildirim Formu”nu doldurmak ve Büro Kırtasiye’ye iletmek zorundadırlar. Büro Kırtasiye ilerleyen zamanlar içerisinde ödeme seçeneklerini değiştirmeye, arttırmaya, azaltmaya yada kaldırmaya yetkilidir. Büro Kırtasiye, Müşterinin ödeme amacı ile verdiği bilgileri korumakla yükümlüdür.
 Ürünlerin Temin Edilmesi : Büro Kırtasiye internet sitesi üzerinden kendisine verilen tüm siparişleri en geç 3 iş günü içerisinde temin etmekle yükümlüdür. Herhangi bir sebeple Müşterinin verdiği sipariş ürünlerinin temin edilememesi durumunda, bu durum Müşteri’ye bildirilecek ve Müşterinin talep etmesi halinde ürün bedeli herhangi bir kesinti yapılmaksızın sipariş sürecini takip eden 7 gün içerisinde Müşteri’ye iade edilecektir.
 Ürünlerin Sevkiyatı : Büro Kırtasiye, ürün siparişi ve ödemesi tamamlanan tüm ürünleri en geç 3 işgünü içerisinde hazır hale getirecek ve Müşteriye sevk edecektir. Ürünlerin sevkiyatı Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilinen lojistik firmaları ile sağlanacaktır. Ürün sevkiyatını üstlenen lojistik firmalarından kaynaklanan gecikmelerden Büro Kırtasiye sorumlu değildir. Gerek görmesi durumunda Büro KIrtasiye ürün sevkiyatını kendi personeline yaptırabilir.
 Sevkiyatların Ücretlendirilmesi : Büro Kırtasiye ürün sevkiyatları için Müşteriden bedel talep etme hakkını saklı tutar. Ancak bu internet sitesi üzerinde mutlaka Müşterinin bilgilenebileceği şekilde uygulanacaktır. Müşterinin tüm ödemelerini yapmasından sonra ek bir sevkiyat bedeli çıkartılamaz. Ancak kargo firmaları bazı yerleşim yerleri için özel ücret taleplerinde bulunabilmektedirler. Bu tür durumlarda müşteriye fazladan çıkan kargo bedelini kabul edip etmediği sorulacak, müşterinin bedeli reddetmesi durumunda sipariş iptal edilecek ve gerekli tutar müşteriye iade edilecektir. Anlaşmalı olunan kargo firması haricinde başka bir firma tarafından teslim edilmesi istenen siparişlerin kargo bedelleri müşteri tarafından karşılanır. Müşterinin bu yönde bir talebi olması halinde, bu talebini yazılı olarak Büro Kırtasiye’ye ulaştırması gerekir.
 Garanti, Arıza ve İade İşlemleri : Büro Kırtasiye, satışını yaptığı tüm ürünlerin garanti belgelerini Müşteriye ulaştırmakla yükümlüdür. Garanti belgesiz satılan ancak garanti kapsamında olan ürünler bu uygulamanın dışındadır. Garanti süresi içerisinde ürünü arızalanan Müşteri öncelikle ürün yetkili ithalatçısından/üreticisinden yapması gereken işlemler konusunda bilgi alacaktır. İthalatçı/Üretici eğer ürünün Büro Kırtasiye aracılığı ile kendilerine ulaştırılmasını talep ederse, Müşteri tüm garanti sorumluluklarını yerine getirerek ürünü Büro Kırtasiye’ye ulaştıracaktır. Büro Kırtasiye’ye gönderilecek olan tüm ürünlerin sevkiyat masrafları Müşteri’ye aittir. İthalatçı veya üretici firmanın iade alınması için onay verdiği tüm ürünler Büro Kırtasiye tarafından iade alınacak, yerine aynı veya farklı ürün Müşteri’ye gönderilecek veya ürün bedeli iade edilecektir. İthalatçı veya üretici firma tarafından ürünün onarılmasına karar verilmesi durumunda onarılan ürün Büro Kırtasiye tarafından Müşteri’ye sevk edilecektir. Tüm iade ve sevk işlemlerinde sevkiyat, sigorta, vergi, banka komisyonu v.b. gibi masraflar Müşteri’ye aittir.
  Diğer Sözleşme Maddeleri :
1- 18 yaşının altındaki kişilere www.burokirtasiye.com üzerinden satış yapılmamaktadır. Müşteri bu durumu kabullenmiştir ve herhangi bir sebeple Büro Kırtasiye’yi yanıltacak bilgiler vermeyeceğini taahüt etmiştir.
2- Tüketici aldığı ürünü fatura tarihini takiben 7 gün içerisinde iade etme hakkına sahiptir. Ancak bu durumda iade edilecek ürünün hiçbir şekilde son kullanıcıya satışını engelleyecek durumların söz konusu olmaması gerekmektedir. Müşterinin ürün alımından cayması halinde tüm sevkiyat, sigorta ve banka komisyonlarını ve satıştan dolayı meydana gelen tüm zararları Büro Kırtasiye’ye tazmin etmesi gerekmektedir.
3- Büro Kırtasiye internet sitesi üzerinde yer alan tüm ürün bilgileri ve fiyatları sürekli kontrol etmek zorundadır. Ancak her türlü duruma karşın dizgi veya hesaplama hatalarından kaynaklanan durumlarda Büro Kırtasiye sorumlu değildir.
4- Sözleşmenin onaylandığı tarihte var olmayan, ancak daha sonra meydana gelen ve sözleşmenin taraflarından bir yada ikisinin  sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen durumlar (Doğal Afet, Savaş, Terör, Grev v.b gibi) mücbir sebep olacaktır. Bu durumda mücbir sebepten etkilenen taraf, diğer tarafa durumu yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların sözleşme hükümlerini yerine getirme hükümlülükleri bulunmamaktadır. Mücbir sebebin 10 gün içerisinde ortadan kalkmaması halinde tarafların her birinin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
5-Büro Kırtasiye internet sitesinden ürün alan tüm Müşteriler, sözleşmede yer alan maddelerin tamamını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 Sözleşmenin Uygulanması : Sözleşme hükümleri her iki tarafı da bağlayan hükümler içermekte olup, bir tarafın sözleşme hükümlerine uymaması, diğer tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
 Sözleşmenin Başlaması : Bu sözleşme, Müşterinin Büro Kırtasiye internet sitesi üzerinden siparişini tamamlaması ile başlar. Müşteri tarafından ödeme işleminin henüz tamamlanmaması, sözleşme hükümlerini ortadan kaldırmaz.